GWgroup AS

GWgroup AS sitt hovedfokus er teknologi og innovasjon. Grunnet vårt utvidede agentnettverk i Kina, var det naturlig for GWgroup å bistå Norge med smittvernsprodukter i denne perioden da vi har gode relasjoner og god tilgang til produksjonslinjer ved fabrikker.

Services

Fremtid, innovasjon, kvalitet.

Grunnet vårt utvidete agentnettverk i Kina, var det naturlig for GWgroup AS å bistå Norge med smittvernsprodukter i denne perioden da vi har gode relasjoner og god tilgang til produksjonslinjer ved forskjellige fabrikker der.

Om oss

«Med tanker for framtiden, kvalitet og innovasjon»

– Gjermund E. Wæhre